LIST OTWARTY DO BURMISTRZA SADIQ KHANA

Dodaj swój podpis, jeśli zależy Ci na ESOL!

Szanowny Panie Burmistrzu,

Jesteśmy Londyńczykami, którym zależy na ułatwieniu dostępu do kursów ESOL (angielskiego dla obcokrajowców) na terenie Londynu. Aby usprawnić dostępu do tych usług, potrzebujemy Pańskiej pomocy.

ESOL jest jednym z najważniejszych filarów budujących równość i sprawiedliwość w Londynie.

Dzięki niemu, migranci mogą realizować swoje cele, nawiązywać nowe przyjaźnie oraz uczyć się życia w stolicy. Dostęp do nauki angielskiego pomaga ludziom znaleźć pracę, umożliwia dodatkowe szkolenia, a także pozwala na udział w życiu socjalnym oraz politycznym miasta. Dzięki znajomości języka angielskiego jest łatwiej zrozumieć zasady według których należy postępować, jak również sprzeciwiać się i walczyć o nie w przypadku kiedy są łamane.

Wiemy, że Panu również zależy na ESOL, wielu z nas było na spotkaniu z Panem (London Citizens Assembly) w Londynie w CopperBox w 2016, gdzie mówił Pan o tym, jak duże znaczenie ma nauka języka. Zdajemy sobie sprawę, że budżet na edukację dorosłych został mocno ograniczony. Fundusze przeznaczone na ESOL w Wielkiej Brytanii zostały zmniejszone z sumy ponad 200 milionów w 2009 roku, do niewiele ponad 100 milionów dzisiaj. Chcemy współpracować z Panem, aby podnieść rangę kursów ESOL na skale narodową i uświadomić wszystkim, że są one kluczową usługa publiczną, która wymaga odpowiednich środków finansowych- conajmniej takich jak w roku 2009.

Wspólnie z dziesiątkami innych organizacji zapewniających kursy ESOL, prowadzimy ogólnokrajowa kampanię, mającą na celu stworzenie strategii oraz zwiększenie środków finansowych, natomiast w Londynie jest nam potrzebne Pana pomoc.

Migranci w całym Londynie zmagają się ze znalezieniem odpowiedniego kursu. W chwili obecnej, większość osób która poszukuje zajęć, znajduje je przy odrobinie szczęścia drogą pantoflową. Nie są oni w stanie dotrzeć do informacji o wolnych miejscach w alternatywnych placówkach, podczas gdy są na liście oczekujących na kurs lub gdy zostali odrzuceni ze względu na brak miejsc. Prowadzi to długich list oczekujących w jednych placówkach podczas gdy w innych nauczyciele zmagają się ze dotarciem do zainteresowanych osób; powoduje to bardzo nieefektywne wykorzystywanie zasobów. Studenci polegają na opiniach osób znajomych, co prowadzi do opóźnień w dostępie do edukacji. Matki z małymi dziećmi nie są w stanie znaleźć kursów zapewniających opiekę nad ich pociechami, osoby pracujące nie mogą znaleźć zajęć odbywających się w dogodnych godzinach, niektórzy studenci mają ograniczony dostęp ze względu na nieuregulowany status imigracyjny. Wszystkie te bariery utrudniają studentom pełny udział w życiu społecznym i gospodarczym naszego miasta. Przyczyną tego jest brak przejrzystego, scentralizowanego i aktualnego źródła informacji na temat dostępnych kursów ESOL w Londynie.

Po wielu rozmowach z setkami studentów oraz organizacjami zapewniającymi ESOL, zauważyliśmy bardzo pilną potrzebę stworzenia strony internetowej, która będzie pomocą zarówno dla studentów szukających odpowiednich kursów, jak i dla tych którzy te kursy prowadzą. Taki portal musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu, w tym: koszt, opieka na dziećmi, lokalizacja, dzień i godzina, poziom, certyfikaty jak również informacje dotyczące ograniczeń ze względu na status imigracyjny. Aby taki portal w pełni spełniał swoją rolę, musi być regularnie aktualizowany, zatem oprócz kosztów założenia musi mieć również płatny personel odpowiedzialny za aktualizacje. Strona internetowa stworzona w Yorkshire Learningenglish.org.uk jest tego bardzo dobrym przykładem. Jeśli Yorkshire mógł to zrobić, to dlaczego nie zrobił tego jeszcze Londyn?

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy Londyńczyków. Z niecierpliwością czekamy odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem,

Społeczność ESOL

Podpisać list

Sign Letter

983 signatures

Share this with your friends: