نامه سرگشاده به شهردار صدیق خان

اگر به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت می دهید ، امضای خود را اضافه کنید!

شهردار محترم آقای خان

ما از اهالی لندن هستیم که به ارائه خدمات یادگیری زبان انگلیسی برای گویندگان زبانهای دیگر در شهر خود اهمیت می دهیم و برای بهتر شدن آن از شما کمک می خواهیم.

یکی از زیربناهای مهم برابری و عدالت در لندن دوره های یادگیری زبان انگلیسی میباشد. این به مهاجران کمک می کند تا از زندگی خود در اینجا ، با یافتن دوست و نحوه زندگی در لندن ، نهایت استفاده را ببرند. این می تواند به افراد در یافتن کار یا دسترسی به آموزش و همچنین مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی شهر کمک کند. نه فقط یادگیری چگونه به کار گرفتن قوانین ، بلکه یادگیری نحوه به چالش کشیدن و تغییر آنها را یاد میگیرند.

ما می دانیم که شما به یادگیری زبان انگلیسی نیز اهمیت می دهید ، بسیاری از ما در سال ۲۰۱۶ در مجمع شهروندان لندن در کوپر باکس حضور داشتیم ، جایی که شما درباره اهمیت آن صحبت کردید. ما همچنین می دانیم که بودجه آموزش بزرگسالان محدود است. بودجه یادگیری زبان انگلیسی در انگلیس از بیش از ۲۰۰ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ ،امروزه به کمی بیشتر از ۱۰۰ میلیون پوند کاهش یافته است. ما می خواهیم با شما همکاری کنیم تا خدمات یادگیری زبان انگلیسی را به صورت ملی افزایش دهیم و ثابت کنیم که آن یک سرویس عمومی حیاتی است و حداقل به بودجه‌ای در سطح بودجه ۲۰۰۹ نیاز دارد.

در کنار ده ها ارائه دهنده و دیگر سازمان های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی ، ما در حال راه اندازی یک استراتژی برای برگزاری این کلاسها در انگلیس و افزایش بودجه در سطح ملی هستیم و شما می توانید در اینجا در لندن به ما کمک کنید.

مهاجران در سراسر لندن برای یافتن یک کلاس مناسب تلاش می کنند. در حال حاضر اکثر فراگیران زبان انگلیسی، کلاس ها را به صورت اتفاقی و از طریق دوستانشان پیدا میکنند و زمانی که در یک لیست انتظار قرار می گیرند یا توسط یک ارائه دهنده پذیرفته نمی شوند، جایی برای دسترسی به اطلاعات دیگر ارائه دهندگان کلاسهای یادگیری زبان انگلیسی ندارند. این منجر به قرارگیری در یک لیست انتظار طولانی در برخی از مراکز می شود در حالی که برخی دیگر از ارائه دهندگان اینگونه کلاسها ممکن است برای پر کردن کلاس های خود مجبور به تلاش بیشتر باشند. این اتفاق یعنی استفاده نامناسب از منابع آموزشی موجود است. یادگیرندگان به سختی به حرف دیگران اعتماد کرده و این منجر به تاخیر در دسترسی به کلاسهای آموزشی می شود. مادران دارای فرزند خردسال قادر به دسترسی به کلاسهای بدون بخش مراقبت از کودکان، نیستند و کارگران قادر به دسترسی به کلاسهایی نیستند که با برنامه کاری آنها متناسب باشد ، برخی از دانش آموزان با محدودیت های مربوط به وضعیت مهاجرت متاسفانه از آموزش دور می شوند. این موانع مانع توانایی زبان آموزان انگلیسی در مشارکت کامل در زندگی اجتماعی و اقتصادی شهر می شود. این امر به دلیل فقدان منبع اطلاعاتی متمرکز و به روز شونده در مورد کلاسهای یادگیری زبان انگلیسی در لندن است.


از گوش دادن به صدها فراگیر و ارائه دهنده کلاسهای یادگیری زبان انگلیسی ، نیاز جدی به وب سایتی را متوجه شده ایم که به فراگیران زبان انگلیسی و کسانی که از آنها حمایت می کنند در یافتن کلاس های مناسب کمک می کند. وب سایت باید شامل کلیه اطلاعات ضروری مربوط به دوره ها از جمله هزینه ، مراقبت از کودک ، مکان ، روز و زمان ، سطح ، گواهینامه ها و همچنین اطلاعات مربوط به محدودیت های وضعیت مهاجرت باشد. برای مفید بودن ، باید مرتباً به روز شود و بنابراین هزینه های اولیه آن نیز باید به کارمندان اختصاص یابد.

Yorkshire’s  Learningenglish.org.uk

این وبسایت ،الگوی خوبی برای این کار است. اگر یورکشایر می تواند این کار را انجام دهد ، چرا لندن نمی تواند؟

از آنچه برای لندن انجام می دهید متشکرم. ما امیدواریم که بزودی از طرف شما خبری بشنویم.

با احترام،

Sign Letter

983 signatures

Share this with your friends: